Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011

Academic Year 2011-2012

Registrations for the new academic year have started.

You will find us at the downtown school Monday to Friday 11:00a.m. - 7:00p.m. and at the school in Kalamaria Monday to Friday 10:00a.m. - 1:30p.m. and 5:00p.m. - 9:30p.m.

Find more information on our school site.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου